Top 100 Analytics

Top 100 Analytics е услуга, базирана на иновативна технология за радио-телевизионен мониторинг

Top 100 Analytics
Top 100 ads

Top 100 ads

Данни от мониторинг на излъчени реклами Данните в панела Тор 100 Ads са резултати от отчитането на излъчените реклами по радио и телевизионните канали. Те ви дават възможност да си създадете устойчива и реална картина на българския медиен пазар, като можете да мониторирате излъчването на вашата реклама, както и медийното поведение на вашите конкуренти, да анализирате тенденциите и да нанесете подходящи промени. С ползването на данни от Top 100 Ads ще имате конкретна и пълна информция – кой, кога, къде и как рекламира по радио и телевизионните канали

Задайте ни въпрос Запазете си demo

Top 100 ads: формат на данните

Отчети Сумарни и хронологични отчети - получавате ясна представа за българския рекламен пазар в Радио и Телевизия

Отчети

 • Системата осигурява достъп до подробни отчети, придружени с резюмета за излъчванията на реклами по 33 медийни канала в реален режим 24 часа, 365 дни от годината
 • Към всеки рекламен спот са включени метаданни за бранд, съдържание, класификация по икономически сектор, продукт, цена на излъчването.
 • Сумарни отчети  Отчети за излъчени рекламни клипове, подредени по брой излъчвания с информация за бранд/рекламодател, кратко съдържание на рекламния клип, общо времетраене, медия.
 • Хронологични отчети  Подредени по дата и час на излъчването, с информация за бранд/рекламодател, кратко съдържание на рекламния клип, медия, продължителност.
 • Отчети за съдържание Отчетите за съдържание са подходящи за рекламодатели, рекламни агенции и автори на реклами. Те се доставят офлайн, като представят текстовото съдържание на излъчените реклами за определен период. Можете да изберете даден сектор или продуктова категория, или опрелен бранд.
 • В зависимост от вашия абонамент вие можете да ползвате данните  онлайн или офлайн – в офлайн отчетите се включват данни и за икономически сектор, продуктова категория и използван рекламен бюджет
Статистики Обобщени и детайлни статистики за излъчениете реклами конкретизират картината

Статистики

В онлайн панелът за рекламен мониторинг, можете да ползвате и допълнителни статистики за всеки рекламен клип:

 • Статистика на излъчванията по медии- разпределение на общия брой излъчвания по медии.
 • Статистика за брой излъчвания на съответния клип по ден от седмицата и часови пояс.
 • Статистика на излъчванията в ефир – данни за планираното комуникиране на клипа и в кой ден и час, кой медиен канал е ползван за връзка с адуиторията.
 • Статистика на почасовите излъчвания – кои са предпочитаните часови зони на съответната кампания.
Анализи Разбирате фактите и правите изводи, преди вашите конкуренти

Анализи

По желание на клиента ние изготвяме различни сравнителни анализи на база генерираните данни. Сранителните анализи позволяват да се следи рекламното поведение в различни икономически и продуктови сегменти, конкурентната среда и развитието на медийния пазар.

Архив Проследете устойчивите тенденции

Архив

 • Архивът от данни, с който разполагаме ни позволява да проследим устойчивите тенденции в развитието на пазара.
Top 100 music

Top 100 music

Данни от мониторинг на  излъчена музика В панела Top 100 Music се следят ефирните излъчвания на повече от 30 национални медиини канала. Излъчената по тези канали музика се отчита чрез аудиофингърпринт технология. В данните музикалните клипове са представени със своя изпълнител, заглавие, продуцент и български лицензиант на продуцента. Данните от мониторинга се визуализират в различни отчети, статистики и анализи, които могат да се ползват онлайн в реално време, чрез удобен интерфейс или да се доставят в електронен формат за определен от клиента период

Задайте ни въпрос Запазете си demo

Top 100 music: формат на данните

Отчети Сумарни и хронологични отчети - получавате пълна картина на българския музикален пазар

Отчети

 • Онлайн сумарни отчети визуализират в реално време излъчената музика по 33 медийни канала. За всяко заглавие се посочва изпълнител, заглавие, брой излъчвания за периода, продължителност, продуцентски кредит, български представител на продуцента.

 

 • Онлайн хронологични отчети визуализират в реално време излъчената музика по 33 медийни канала като посочват, дата, час на излъчване, продължителност, медия, изпълнител, заглавие.

 

 • Офлайн отчети изготвени по изискванията на нашите клиенти с прилагане на различни филтри и доставяне на желани от клиента периоди. В тях се комбинират данните  от сумарните и хронологични отчети и се представят във формат удобен за клиента.
Статистики Обобщени и детайлни статистики на националния Аirplay ви дават конкретност

Статистики

 • Статистики за всяко отчетено заглавие- статистика по медии, статистика на популярността по ден от седмицата и часови пояс , статистика на излъчванията в ефир, статистика на  часовите излъчвания.
 • Изготвяне на допълнителни национални седмични, месечни и годишни статистики на най-излъчваните заглавия -TOP 100 BG и Top 20 BG  за българска музика, TOP 100 и TOP 20 Airplay , TOP 20 по медии, движение на заглавията в чарта, промяна на позициите за минала седмица, нови заглавия.
Анализи Аналитичните данни отговарят на въпросите ви за музикалния пазар

Анализи

 • Пазарен дял – сранителен анализ на обемите излъчвани заглавия по ротации, брой излъчвания, времетраене, кои изпълнители в кои медии присъстват и с какъв дял.
 • Трендове – проследяване на излъчванията на музикален репертоар, отчитане на тенденциите в различните медии.
 • Анализ на конурентната среда – очертаваме сегментите от музикалния пазар в България, които ви интересуват – конкурентни продуценти, изпълнители или медии.
Архив Архивните данни позволяват пълнота на анализите.

Архив

 •  когато станете наш клиент,  вие ще имате право на безплатен достъп до  тримесечен архив.

27 Радиостанции

8 Телевизии

27 Радиостанции

 • BG Radio
 • bTV Radio
 • Bulgaria On Air Radio
 • City
 • Darik
 • Darik Nostalgie
 • FM+
 • Fresh
 • Focus
 • Horizont
 • Hristo Botev
 • Njoy
 • NRG
 • Magic FM
 • Melody
 • Radio 1
 • Radio 1 Rock
 • Radio Sofia
 • Nova News
 • Vitosha
 • Veselina
 • Veronika
 • StarFM
 • The Voice
 • Zorana
 • Zrock

8 Телевизии

 • BNT
 • BTV
 • Bulgaria Music Channel
 • Bulgaria On Air TV
 • City TV
 • Fox Life
 • NOVA
 • Thе Voice TV

Top 100 Analytics: Често задавани въпроси

Какво е медиен мониторинг и необходимо ли е да се абонирате ?

Медиен мониторинг е услуга за проследяване и отчитане на медийно съдържание. Top 100 Analytics следи излъчванията на музика и реклама по радио и телевизионни канали. Данните от медийния мониторинг са маркетингов инструмент, който ви дава аргументи при защита на авторски права, информация за планиране на рекламни кампании, както и яснота за позиционирането и целите на вашите конкуренти.

Каква представителност имат данните в Top 100 Analytics ?

Данните са представителни за националния музикален и рекламен пазар. Мониторингът на Top 100 Analytics  покрива едновременно, пълното 24 – часовото излъчване на  34 национални медийни канала: 26  радиостанции + 8 телевизии.

Как можете да сте сигурни, че данните на Top 100 Analytics са коректни ?

Процесът на разпознаване и отчитане е напълно автоматизиран.  Системата отчита музика, реклама, джингли, продукционна музика, шапки и др. аудио и видеоформи. Разпознаването е базирано на фингърпринт технология – чрез сложен математически алгоритъм се отчита излъчването на дадено музикално заглавие или реклама по медии.

Как можете да сте сигурни, че базата на Top 100 Analytics съдържа актуалните фингърпринти ?

Фингърпринт базата на Тоp 100 Analytics се попълва ежедневно от експертен екип, който има грижата да обработва оперативния обем от излъчваните заглавия и реклами по българските медии чрез специално разработен работен процес. Освен за фиргърпринтирането на новите музикални заглавия и реклами, екипът на Top 100 Analytics е фокусиран върху коректното попълване на метаданните към всяко музикално заглавие и реклама.

Запазете си demo

Ще се радваме да се свържете с нас!

Моля попълнете формата и ние ще разгледаме вашето запитване възможно най-скоро.

Top 100 Analytics - независим медиен мониторинг

Задайте ни въпрос

Ще се радваме да се свържете с нас!

Моля, попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Top 100 Analytics - независим медиен мониторинг